DEČIJI KLUB

Ples i fitness za decu

Radost prvih plesnih koraka može doživeti i vaše dete. Dečiji RMP Klub neguje pravilno držanje tela, pravilan hod, sigurnost i gipkost pokreta. Razvija muzičke i ritmičke sklonosti. Poboljšava koordinaciju i motoriku, razgibava…

Plesna školica za decu od 4-7 godina traje od septembra do juna. Deci omogućava pravilan fizički razvoj, ritmičnost, druženje i zabavu na plesnim treninzima. Treninzi sadrže vežbe za razvoj jačanje muskulature, osnove baleta, osnove standardnih i latinoameričkih plesova – engleski, bečki, ča ča ča, disko fox. Na kraju svakog polugodišta priprema se nova koreografija za završnu priredbu. U junu polaznici dobijaju diplome.

Raspored i termini

Upisi u plesnu školicu su tokom cele godine

Plesna škola za decu od 8-14 godina traje od septembra do juna i deci omogućuje pravilan fizički i razvoj ritmičnosti, upoznavanje sa tehnikama plesa, druženje sa vršnjacima, nastup pred publikom. Plesni partner nije potreban. Treninzi sadrže vežbe zagrevanja i strečing, osnove baleta, standardne plesove – engleski, tango, bečki, kvik step, latinoameričke plesove – samba, ča ča ča, rumba, džajv, društvene plesove – disko fox, salsa, baćata. Za svako polugodište pripremamo novu grupnu koreografiju sa kojom svi članovi imaju priliku da nastupaju pred publikom. Na kraju svakog polugodišta najboljim polaznicima nudimo mogućnost ulaska u sportsku grupu. Na kraju školske godine polaznici dobijaju diplome.

Raspored i termini

 Upisi su početkom septembra i februara do popune grupe.

 

KAKO PRIČAJU STRUČNJACI

Kada se deca selektiraju i kada plesni treninzi prevazilaze nivo “plesnih škola”.

„Za plesače uopšte, za plesače sportskog plesa, pre svega, značajno je utvrđivanje, procenjivanje i prognoziranje konkretnih sposobnosti i karakteristika. To znači da prvu procenu antropomotoričkih sposobnosti i bazičnih muzičkih sposobnosti treba učiniti u sklopu prve audicije, odnosno onda kada se stvore uslovi za prvu selekciju dece za ples. Od  prvog ulaska u salu za vežbanje do prve selekcije treba da prođu oko dve godine. „Škola“ plesa treba da prethodi organizovanom  treningu mladih plesača.

Pre početka takmičarske sezone (na početku pripremnog perioda) treba izvršiti određene procedure i utvrditi nivo sposobnosti i osnovne karakteristike i to: antrometrijskim merama, kardiopulmonalnim testovima i testovima antromotoričkih sposobnonsti. Testovi motoričkog izražavanja ritmičkih struktura se mogu primeniti već od osme godine, pri izboru dece za ples, kao značajan pokazatelj mogućnosti za treniranje u plesu.

Testiranje kognitivnih sposobnosti i konativnih karakteristika bi trebalo izvršiti kada deca budu starija i pre nego što usledi definitivna prognoza buduće uspešnosti plesača“.

Studio RMP Klub je centar za ples i fitnes sa iskustvom - to je novi pogled na zdrav način života, novi pogled na sport i novi pristup u organizaciji vašeg slobodnog vremena. Mi garantujemo profesionalni i sistematski rad koji je prilagođen vašim mogućnostima, dobru ponudu različitih programa i više nivoa poslovne saradnje. Težimo najvišem zadovoljstvu i najzahtevnijih korisnika naših usluga, saradnika i naših partnera.