PLESNE FORMACIJE

U poslednjih nekoliko godina, naš klub je uspešno razvio formacijski takmičarski ples. U konkurenciji, „formacija“ tim može biti sastavljen od 8 devojaka koje treba da budu što sličnije, kao i da stalno koordiniraju svoje pozicije na podu u odnosu na ostale članove tima. Formacijski turniri su posebna zabava, zahvaljujući kostimima plesača i zanimljivim koreografijama koje se izvode zahvaljujući maštovitosti formacijskih trenera.

FORMACIJSKI PLESOVI
Takmičari u formacijskim plesovima mogu se takmičiti u okviru latino grupe ili latino formacije
Latino grupu čini od 3 do 7 plesača dok latino formaciju čini minimum 8 takmičara.

Koreografija za latino formaciju može trajati od 2 do 4 minuta.

Formacija prijavljena u određenoj starosnoj kategoriji mora imati minimum 80% plesača u toj
starosnoj kategoriji. (20% do članova može biti nižeg ili višeg starosnog uzrasta).
Svi takmičari u formaciji moraju imati podesan kostim i cipele u skladu sa Pravilnikom o
oblačenju Plesnog saveza Srbije.
Takmičari – članovi formacijskih timova mogu se na istom turniru takmičiti i u parovima.

Formacije mogu biti razvrstane prema uzrastu i po kvalitetu.

Po uzrastu – godinama
• Pionirska 7-11
• Omladinska 12-15
• Seniorska od 16

Po kvalititativnim razredima:
• Sinhro formacija,
• Početna formacija
• Takmičarska formacija
• Latino šou formacija

SINHRO FORMACIJA
Sinhro formacija može biti
– Sinhro dens formacija (jedan ples po izboru koji nije latino: disko, regeton, salsa …)
– Sinhro latino formacija (miks od najmanje jednog do najviše 3 latino plesa)
U sinhro formacijama dozvoljena je samo jedna formacijska slika u toku cele numere.

POČETNA LATINO FORMACIJA
U početnoj latino formaciji obavezan je miks od najmanje 3 latino plesa i minimum 3 promene
formacijskih slika. 80% formacijske koreografije mora imati formu i karakter LA plesa.

TAKMIČARSKA LATINO FORMACIJA
Takmičarska latino formacija izvodi 2 koreografije: obavezan program i slobodan program.
Obavezan program čini sinhro latino formaciju koju sačinjava 1 latino ples u trajanju od 1
minuta. Vrstu latino plesa kao i dozvoljene elemente propisuje UO PSB-a na svakih 6. meseci.
Slobodan program čini miks od svih 5 latino plesova i minimum 5 promena formacijskih slika.
80% formacijske koreografije mora imati formu i karakter LA plesa.

LATINO ŠOU
Latino šou formacija sačinjava miks latino plesova po izboru uz mogućnost korišćenja
rekvizita i promena garderobe.
80% formacijske koreografije mora imati formu i karakter LA plesa.

Studio RMP Klub je centar za ples i fitnes sa iskustvom - to je novi pogled na zdrav način života, novi pogled na sport i novi pristup u organizaciji vašeg slobodnog vremena. Mi garantujemo profesionalni i sistematski rad koji je prilagođen vašim mogućnostima, dobru ponudu različitih programa i više nivoa poslovne saradnje. Težimo najvišem zadovoljstvu i najzahtevnijih korisnika naših usluga, saradnika i naših partnera.